Tin tức thị trường
Sông Công: Hướng đến một thành phố mạnh trong kinh tế, vững về tài nguyên, trách nhiệm với bảo vệ môi trường
14/06/2023 - 01:56 PM - 456 lượt xem

Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện quản lý đất đai, môi trường, quy hoạch trên địa bàn đạt được một số kết quả tích cực.

Tuy nhiên, thực tế quản lý đã nảy sinh nhiều bất cập, cần nhanh chóng khắc phục, góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân khi thành phố Sông Công đang hướng đến xây dựng đô thị loại II. Xoay quanh vấn đề này, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Thái Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Thành phố Sông Công:Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý đất đai và môi trường

Ông Hoàng Thái Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sông Công

 

PV: Xin ông cho biết đôi nét về công tác phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Sông Công? 

Ông Hoàng Thái Cương: Trong những năm qua, thành phố Sông Công đã huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống các công trình hạ tầng đô thị, góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa sáng, xanh, sạch, đẹp; Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới.

Với vai trò là thành phố công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên, thành phố Sông Công luôn xác định công tác quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý đất đai bồi thường giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đây là công tác có nhiều nhạy cảm, có phạm vi ảnh hưởng, tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phươngluôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, các cấp chính quyền Sông Công luôn quan tâm đến công tác, trách nhiệm bảo vệ môi trường theo quan điểm phát triển kinh tế hài hoà với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Thành phố Sông Công:Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý đất đai và môi trường

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra thực tế tại thành phố Sông Công

 

PV: Một trong những vấn đề trọng tâm của địa phương là công tác quản lý đất đai, vậy kết quả của nhiệm vụ này đã đạt được như thế nào thưa ông?  

Ông Hoàng Thái Cương: Công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả. Công tác quản lý sử dụng đất được triển khai chặt chẽ hơn, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều dự án được đẩy nhanh, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Các xã, phường đã có sự chủ động hơn trong triển khai công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản và bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý.

Giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 6/2023, UBND thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện công tác thu hồi đất đối với 1.938 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân với diện tích 180,8 ha; tổng giá trị bồi thường là 1.202,12 tỷ đồng, đây là cơ sở để triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội.

Trên địa bàn thành phố hiện đang triển khai 03 dự án Khu công nghiệp với tổng diện tích 746,88 ha (trong đó Khu công nghiệp Sông Công I đã thu hồi khoảng 108ha/196,88ha; Khu công nghiệp Sông Công II đã thu hồi 237,81ha/250ha; Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 với diện tích 300ha đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án đầu tư); 05 dự án Cụm công nghiệp với tổng diện tích 117,18 ha tại các xã, phường Cải Đan, Lương Sơn, Bá Xuyên. Bên cạnh đó, các khu tái định cư cho người dân bị thu hồi đất, các khu đô thị, dịch vụ, khu dân cư,…

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã tạo quỹ đất, mặt bằng sạch, tạo động lực lớn để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Giai đoạn 2021-2022, nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất đạt 970,18 tỷ đồng (vượt kế hoạch tỉnh và thành phố giao).

PV: Các chính sách, pháp luật về đất đai, quy hoạch và môi trường đã được thành phố triển khai như thế nào thưa ông?

Ông Hoàng Thái Cương: Các chính sách, pháp luật về đất đai, quy hoạch và môi trường được thành phố triển khai, phổ biến qua nhiều hình thức như ban hành văn bản triển khai; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ dân phố, xóm trên địa bàn; phát tờ rơi tuyên truyền; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thành phố tuyên truyền các bản tin trên hệ thống đài truyền thanh, truyền hình thành phố, mạng internet.

Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai, môi trường, khoáng sản và bồi thường giải phóng mặt bằng kịp thời, đầy đủ đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn tại các cơ quan và UBND các xã, phường để thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương. Mặt khác, thông qua truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhân dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và bồi thường giải phóng mặt bằng, từng bước nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của người dân.

Thành phố Sông Công:Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý đất đai và môi trường

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công tác quy hoạch giao thông tại Sông Công

 

Thành phố Sông Công:Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý đất đai và môi trường

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các đại biểu bên lề Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số:11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị tại Thái Nguyên

 

PV: Vậy trong quá trình triển khai nhiệm vụ, thành phố có gặp những khó khăn gì không thưa ông? 

Ông Hoàng Thái Cương: Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn gặp một số khó khăn trong công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường như: Các xã, phường chưa xử lý kịp thời việc người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép, không phép; công tác tuyên truyền, vận động, giải thích của một số xã, phường cho các hộ dân hiểu rõ được quy định của pháp luật, chủ trương triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố còn chưa hiệu quả, còn phát sinh đơn thư; sự phối hợp các cơ quan chuyên môn và các xã, phường có nội dung chưa chặt chẽ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án; một số doanh nghiệp sản xuất trong khu, cụm công nghiệp và cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ của hộ gia đình, cá nhân chưa đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Ngoài ra, việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong quản lý đất đai và môi trường trên địa bàn thành phố hiện nay còn gặp những khó khăn: Công tác tham mưu của phòng ban chuyên môn thành phố có nội dung chưa kịp thời, chưa hiệu quả, chưa bám sát nội dung công việc; công tác phối hợp giải quyết các khó khăn giữa các cơ quan chuyên môn với UBND các xã phường có nội dung hiệu quả chưa cao.

Vẫn còn có một số cấp ủy, chính quyền xã, phường chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý địa bàn theo thẩm quyền, quy định và cam kết, quy chế phối hợp, chỉ đạo của thành phố; chưa kiên quyết lập biên bản, xử lý các vi phạm ngay từ đầu, né tránh trong thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ và ủng hộ các chủ trương quy hoạch, triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án hiệu quả chưa cao.

Thành phố Sông Công:Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý đất đai và môi trường

Với nhiều chính sách về đất đai, thu hút đầu tư, KCN Sông Công II đang dần được lấp đầy

 

PV: Để khắc phục những tồn tại nêu trên, thành phố đã có những biện pháp gì để đảm bảo được sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội - môi trường thưa ông? 

Ông Hoàng Thái Cương: Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Thành phố đã có những giải pháp như sau:

Ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; các phòng, ban và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Thành lập Ban chỉ đạo công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp thành phố và cấp xã do đồng chí Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cấp xã làm Trưởng ban, thành lập Tổ giúp việc ban chỉ đạo để thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai, môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng. Thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quản lý nghiêm việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định. Đề cao trách nhiệm của các xã, phường trong quản lý tài nguyên môi trường theo thẩm quyền và địa bàn quản lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm nhất là các hành vi sử dụng đất sai mục đích, vi phạm quy hoạch nhằm đón bồi thường, chủ trì việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm trên địa bàn.

Thường xuyên làm việc với các nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư cam kết tiến độ triển khai thực hiện dự án đưa đất vào sử dụng; trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Huy động sự vào cuộc của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thành phố tham gia tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành, đồng thuận, ủng hộ chủ trương, ý nghĩa triển khai các dự án của thành phố, hạn chế phát sinh đơn thư. Phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền, đoàn thể, xã phường trong quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường. Làm tốt công tác phổ biến chính sách, tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, phối hợp triển khai dự án trên địa bàn.

PVTrân trọng cảm ơn ông!

(Nguồn: Báo Tài nguyên & Môi trường)


Các bài viết khác
Chuyên gia tiết lộ chu kỳ mới của bất động sản sẽ rơi vào quý 2/2024, nhà đầu tư nên xuống tiền ngay trước Tết để nắm cơ hội
Ngày đăng: 10/01/2024 227 lượt xem
Chuyên gia tiết lộ chu kỳ mới của bất động sản sẽ rơi vào quý 2/2024, nhà đầu tư nên xuống tiền ngay trước Tết để nắm cơ hội
Thị trường bất động sản năm tới sẽ ‘sáng cửa’?
Ngày đăng: 11/12/2023 181 lượt xem
Thị trường bất động sản năm tới sẽ ‘sáng cửa’?
Xây dựng Vành đai 4: Thúc đẩy Vùng Thủ đô 'cất cánh'
Ngày đăng: 09/11/2023 241 lượt xem
Xây dựng Vành đai 4: Thúc đẩy Vùng Thủ đô 'cất cánh'
Cuối năm khởi công đường Hồ Chí Minh qua Thái Nguyên, Tuyên Quang
Ngày đăng: 07/11/2023 197 lượt xem
Cuối năm khởi công đường Hồ Chí Minh qua Thái Nguyên, Tuyên Quang
Nhà đầu tư bất động sản bắt đầu đi “săn” hàng cuối năm
Ngày đăng: 06/11/2023 213 lượt xem
Nhà đầu tư bất động sản bắt đầu đi “săn” hàng cuối năm
Fanpage facebook
1 TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ ĐỐI NGOẠI
Hạn nộp hs: 30/09/2022 1.833 lượt xem
2 TUYỂN DỤNG KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH
Hạn nộp hs: 30/10/2023 1.346 lượt xem
3 TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT DỰ ÁN
Hạn nộp hs: 30/09/2022 2.961 lượt xem
4 TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN (M&E)
Hạn nộp hs: 30/09/2022 1.762 lượt xem
5 TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (LĨNH VỰC KINH DOANH)
Hạn nộp hs: 30/09/2022 1.827 lượt xem