Tin tức hoạt động
Đại hội chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc Lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2020-2022
07/03/2020 - 06:30 PM - 4.627 lượt xem
Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua yêu nước, lập thành tích mừng đón các ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 06/3/2020, Chi bộ Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Lộc tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2022.    
 
Đến dự Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Vinh - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm, đồng chí Nguyễn Văn Ngà - Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận và một số đồng chí Đảng ủy viên thuộc cơ quan Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm.
 
Cùng dự động viên Đại hội, thay mặt cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có Ông Vũ Văn Trường - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể đảng viên trong Chi bộ tham dự đông đủ.
 
Đại hội được tiến hành trên tinh thần đổi mới, dân chủ. Đại hội đã nghe báo cáo chính trị của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả đạt được, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua. Đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

Toàn cảnh Đại hội chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc
 
Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc cũng gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã tập trung trí tuệ, kịp thời tham mưu, đề xuất đường lối chiến lược của Công ty, chỉ đạo phát triển theo đúng định hướng. Quan tâm chỉ đạo công tác kiến tạo văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường công tác thân thiện, gắn bó, tôn trọng, chia sẻ để phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của cán bộ nhân viên Công ty.
 
Ở mỗi vị trí công tác, cán bộ, đảng viên của Chi bộ tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phân công, luôn là tấm gương sáng trong đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc và ý thức chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Đỗ Văn Vinh - Quận uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm phát biểu chỉ đạo Đại hội chi bộ
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Vinh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm đã biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội của Chi bộ Công ty Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc. Đồng chí yêu cầu Cấp ủy Chi bộ khóa mới cần chú trọng công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quận, sự đồng thuận của Lãnh đạo Công ty, đặc biệt là sự ủng hộ của Hội đồng quản trị Công ty, phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể, cùng những thành tích đã đạt được năm 2019, đồng hành cùng đội ngũ đảng viên, cán bộ, nhân viên Công ty tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đưa doanh nghiệp ngày một phát triển vững chắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương. 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vũ Văn Trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tới dự Đại hội, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vũ Văn Trường đã nhấn mạnh: Sự Lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp về mọi mặt, mọi nơi, mọi lúc. Đặc biệt trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc, Chi bộ Đảng giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện; mỗi Cán bộ, Đảng viên Chi bộ Công ty dù ở bất cứ đâu, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình, toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, đề nghị Cấp ủy Chi bộ nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo bằng Nghị quyết để luôn đưa doanh nghiệp phát triển đúng định hướng, cụ thể:
- Đường lối, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh;
- Công tác cán bộ: Quy hoạch, đào tạo, đặc biệt là công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các Phòng, Ban, Chi nhánh, Công ty thành viên, Ban Giám đốc;
- Công tác kiểm tra: Giám sát, uốn nắn các sai sót và đấu tranh với các biểu hiện sai phạm trong Công ty. Giúp HĐQT Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch;
- Công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp: kết nạp các đảng viên trẻ.
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc khẳng định luôn ủng hộ cho các hoạt động của Đảng và Đoàn thể chính trị - xã hội trong Công ty.
 
Thời gian tới, trong điều kiện khó khăn, Ban Chấp hành Chi bộ khóa mới tiếp tục vận dụng tốt phương châm phát triển của Công ty “Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả” để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức điều hành của cấp ủy Chi bộ, từ đó quán triệt đội ngũ đảng viên, khuyến khích người lao động, khai thác tốt các nguồn lực, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, sớm đưa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiện Lộc phát triển lên một tầm cao mới.

Các Đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội chi bộ
 
Tại Đại hội lần này, cùng với việc thảo luận đóng góp vào Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp Quận Bắc Từ Liêm, đóng góp về các tiêu chuẩn, cơ cấu BCH Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.
 
Các Đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội
 
Đại hội cũng đã nghiêm túc, dân chủ xem xét và biểu quyết để lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao để bầu vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.
 
Các Đại biểu bỏ phiếu bầu cấp ủy Chi bộ khóa mới
 
Với tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao, các đại biểu vui mừng bỏ phiếu để bầu Ban chấp hành Chi bộ khóa mới và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022:
   - Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trang - Thạc sỹ Luật, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty được bầu làm Bí thư Chi bộ;
   - Đồng chí Vũ Thị Kiều Oanh - Thạc sỹ Luật, Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ;
   - Đồng chí Đoàn Công Tuấn - Cử nhân Kinh tế, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty, làm Chi ủy viên.

Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quận, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025:
   - Đại biểu chính thức: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trang và Đồng chí Vũ Thị Kiều Oanh.
   - Đại biểu dự khuyết:  Đồng chí Đoàn Công Tuấn.
 
Ông Đỗ Văn Vinh - Quận uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm cùng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vũ Văn Trường và bà Vũ Thị Hải - Trưởng ban Kiểm soát Công ty chúc mừng các đồng chí trong Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội
 
Thay mặt Ban chấp hành khóa mới, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trang – Bí thư Chi bộ đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quận và trân trọng cảm ơn lời động viên sâu sắc của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Đồng chí khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao, Chi bộ khóa mới xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, phát huy mạnh sức mạnh tập thể, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Chi bộ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra, quyết tâm đưa doanh nghiệp ngày một phát triển vững chắc trong tình hình mới.

Quyết định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp - Đảng bộ Quận Bắc Từ Liêm về việc Chuẩn y cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Các bài viết khác
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc đồng hành cùng “Tết vì người nghèo" TP Sông Công
Ngày đăng: 30/12/2022 5.500 lượt xem
Đây là một trong những hoạt động thiện nguyện thường niên của Công ty mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mang đậm nét nhân văn và phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẻ chia trách nhiệm cộng đồng.
Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc Lần thứ hai Nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày đăng: 22/09/2022 824 lượt xem
Ngày 19/9/2021, Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng mục tiêu mới nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm, Đảng ủy viên. Cùng dự Đại hội có ông Vũ Văn Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vũ Văn Trường tham dự Lễ phát động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt ở Hà Giang
Ngày đăng: 23/03/2021 2.068 lượt xem
Ngày 20/3/2021, tại Hà Giang, Ban Chỉ đạo Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh (CCB) nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ phát động thực hiện giai đoạn II. Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã tới dự và phát biểu tại Lễ phát động.
Họp mặt đầu năm – Khai Xuân 2021 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc
Ngày đăng: 26/02/2021 1.829 lượt xem
Sáng ngày 21/02 (nhằm ngày mùng 10 âm lịch), để mở đầu cho một năm mới nhiều thắng lợi và thành công, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc đã tổ chức buổi họp mặt đầu năm với sự tham dự của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và toàn thể CBNV tại Văn phòng giao dịch - tầng 12A - Toà nhà MHDI, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc kính chúc Quý Khách hàng, Quý Cổ đông, Đối tác, Nhà đầu tư cùng gia đình Xuân Tân Sửu 2021 An khang - Thịnh vượng
Ngày đăng: 05/02/2021 1.572 lượt xem
Nhân dịp năm mới - Xuân Tân Sửu 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc xin trân trọng gửi đến toàn thể Quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất.
Fanpage facebook
1 TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ ĐỐI NGOẠI
Hạn nộp hs: 30/09/2022 1.833 lượt xem
2 TUYỂN DỤNG KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH
Hạn nộp hs: 30/10/2023 1.346 lượt xem
3 TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT DỰ ÁN
Hạn nộp hs: 30/09/2022 2.961 lượt xem
4 TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN (M&E)
Hạn nộp hs: 30/09/2022 1.762 lượt xem
5 TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (LĨNH VỰC KINH DOANH)
Hạn nộp hs: 30/09/2022 1.827 lượt xem