Cựu nhân viên quỹ tín dụng lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng
Ngày đăng: 07/05/2022
(CAO) Từng có thời gian làm việc tại một quỹ tín dụng nên đối tượng có kinh nghiệm trong việc làm hồ sơ vay vốn, tất toán các khoản vay. Sau khi nghỉ làm tại quỹ tín dụng, Châu liên hệ với nhiều người có nhu cầu để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản.
Fanpage facebook
1 TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Hạn nộp hs: 31/12/2020 919 lượt xem
2 TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT - DỰ ÁN
Hạn nộp hs: 31/12/2020 0 lượt xem
3 TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT - DỰ ÁN
Hạn nộp hs: 31/12/2020 883 lượt xem
4 TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN SỰ
Hạn nộp hs: 31/12/2020 843 lượt xem
5 TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP
Hạn nộp hs: 31/12/2020 808 lượt xem