Kế Hoạch Triển Khai Dự Án Khu Dân Cư Đường Thống Nhất Phường Thắng Lợi TP.Sông Công

Thứ sáu, 02/03/2018 - 1589 lượt xem

Căn cứ vào tiến độ kiểm đếm đền bù giải phóng mặt bằng của Trung tâm quản lý quỹ đất TP. Sông Công, T. Thái Nguyên.

- Căn cứ vào tiến độ triển khai dự án đường Thống Nhất và khu dân cư phường Thắng Lợi. (Theo giây chứng nhận đầu tư số 17 121 000 01317 121 000 013 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 13/03/2012).

- Căn cứ vào Biên bản làm việc về việc thống nhất nội dung triển khai Dự án xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại phường Thắng Lợi - TP.Sông Công ngày 25/04/201.

- Theo Kế hoạch triển khai xây dựng dự án khu dân cư đường Thống Nhất, phường Thắng Lợi, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên của Hội đống Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Thiên Lộc.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng Thiên Lộc quyết định triển khai dự án đường Thống Nhất và khu dân cư phường Thắng Lợi, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thi công hoàn thiện đường Thống Nhất và một phần hạ tầng kỹ thuật của khu dân cư bao gồm các blog 1- 6, 8, 9 và 3 blog 20, 21, 22, tính từ mép đường Thống Nhất vào 63,5m theo hướng từ đường Cách Mạng Tháng 8 đi về đường Thống Nhất, từ cổng E09 đi qua cầu Thống Nhất 300 m vào sâu 5 lô, diện tích 10 ha Khu dân cư và 3 ha đường Thống Nhất.

Thời gian tiến hành từ ngày 25/06/2015 đến ngày 31/03/2016.

Giai đoạn 2: Thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu dân cư bao gồm các Bloock 10 ha còn lại.

Thời gian tiến hành từ ngày 30/10/2015 đến ngày 30/10/2016.

1. Kế hoạch triển khai chi tiết giai đoạn 1

Ngày 25/06/2015: Chủ đầu tư sẽ cho các đơn vị nhà thầu vào thi công hệ thống cống thủy lợi và hố ga, đào đắp cơ đường của đường Thống Nhất trên thực tế hiện trạng của đường Thống Nhất.

Ngày 25/07/2015: Nhận bàn giao đất từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng giai đoạn 1.

Dự kiến thời gian tiến hành là một tháng (Giải phóng mặt bằng đến đâu bàn giao cho nhà thầu thi công mặt bằng đến đó).

Ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thi công chỉnh trang hoàn thiện Bloock 8, 9 và các Blook khác của giai đoạn 1.Kế hoạch triển khai giai đoạn 1 chậm nhất đến hết quý 1 năm 2016 (Ngày 31/03/2016) sẽ phải thi công hoàn thiện và thanh quyết toán giai đoạn 1.


2. Kế hoạch triển khai chi tiết giai đoạn 2

Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/12/2017 thi công hoàn thiện toàn bộ dự án vào quý 1 năm 2018, hoàn thiện thủ tục nhận cấp sổ đỏ của dự án.