Thư viện video
TP Sông Công thực hiện tốt công tác GPMB, góp phần hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 2 - Truyền hình Thái Nguyên (17/6/2020)
28/06/2020 - 08:41 PM - 1.152 lượt xem
Phóng sự: Thành phố Sông Công thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, góp phần hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 2 - Chuyên mục Quản lý đô thị - Đài Truyền hình Thái Nguyên (17/6/2020)
Danh mục thư viện
Fanpage facebook
1 TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Hạn nộp hs: 31/12/2020 985 lượt xem
2 TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT - DỰ ÁN
Hạn nộp hs: 31/12/2020 0 lượt xem
3 TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT - DỰ ÁN
Hạn nộp hs: 31/12/2020 1.004 lượt xem
4 TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN SỰ
Hạn nộp hs: 31/12/2020 941 lượt xem
5 TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP
Hạn nộp hs: 31/12/2020 905 lượt xem
.