Thư viện video
TP Sông Công thực hiện tốt công tác GPMB, góp phần hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 2 - Truyền hình Thái Nguyên (17/6/2020)
28/06/2020 - 08:41 PM - 1.482 lượt xem
Phóng sự: Thành phố Sông Công thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, góp phần hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 2 - Chuyên mục Quản lý đô thị - Đài Truyền hình Thái Nguyên (17/6/2020)
Danh mục thư viện
Fanpage facebook
1 LÁI XE GIÁM ĐỐC
Hạn nộp hs: 15/08/2022 330 lượt xem
2 Kỹ Sư Cấp Thoát Nước
Hạn nộp hs: 30/09/2022 1.337 lượt xem
3 TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ ĐỐI NGOẠI
Hạn nộp hs: 30/09/2022 915 lượt xem
4 TUYỂN DỤNG KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH
Hạn nộp hs: 30/09/2022 318 lượt xem
5 TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP
Hạn nộp hs: 30/09/2022 1.292 lượt xem
.