Thư viện video
TP Sông Công thực hiện tốt công tác GPMB, góp phần hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 2 - Truyền hình Thái Nguyên (17/6/2020)
28/06/2020 - 08:41 PM - 245 lượt xem
Phóng sự: Thành phố Sông Công thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, góp phần hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 2 - Chuyên mục Quản lý đô thị - Đài Truyền hình Thái Nguyên (17/6/2020)
Danh mục thư viện
Fanpage facebook
1 HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG CÔNG TY TỪ NĂM 2021
Hạn nộp hs: 07/10/2021 0 lượt xem
2 TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP
Hạn nộp hs: 30/11/2020 98 lượt xem
3 TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (LĨNH VỰC KINH DOANH)
Hạn nộp hs: 30/10/2020 124 lượt xem
4 TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT DỰ ÁN
Hạn nộp hs: 29/08/2020 273 lượt xem
5 TUYỂN DỤNG KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH
Hạn nộp hs: 29/08/2020 190 lượt xem
.