Giới thiệu

Giới Thiệu Về Công Ty

Thứ hai, 25/11/2019 - 4483 lượt xem

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thiên Lộc được thành lập trên cơ sở tập hợp trí tuệ của các đơn vị, kinh nghiệm của các tổng công ty lớn như: Tổng Công... Xem thêm

Lịch Sử Hình Thành

Thứ tư, 27/11/2019 - 2259 lượt xem

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Thiên Lộc hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam... Xem thêm

Sơ đồ Tổ chức Công ty

Thứ tư, 27/11/2019 - 2075 lượt xem

Sơ đồ Tổ chức các phòng ban, chi nhánh, công ty thành viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc Xem thêm

Diễn Giải Sơ Đồ Tổ Chức

Thứ hai, 02/12/2019 - 2212 lượt xem

Hội Đồng Cố vấn, Tư vấn: 1. Giáo Sư, Anh Hùng Lao Động Vũ Khiêu – Trưởng Ban. 2. Nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị Vũ Oanh. Xem thêm