Sơ Đồ Tổ Chức

Thứ tư, 04/07/2018 - 932 lượt xem
Diễn giải sơ đồ tổ chức
- Chi nhánh Thái Nguyên
Ông Nguyễn Nguyên Lam: Kỹ sư xây dựng
- Chi nhánh phía Nam
Ông Vũ Thế Anh: Kỹ sư xây dựng
- Chi nhánh Biên Hòa
Bà Nguyễn Thị Thanh Trang kiêm nhiệm
- Phòng Kỹ thuật - dự án
Ông Nguyễn Văn Tiến kiêm nhiệm
Thạc sỹ Nguyễn Văn Hoán: Phó phòng phụ trách
- Phòng Hành chính Tổng hợp
Thạc sỹ Vũ Thị Kiều Oanh
- Phòng Tài chính - Kế toán
Ông Lê Văn Thắng: Phó phòng phụ trách
- Ban Trợ lý - Thư ký - Truyền thông
Ông Đoàn Công Tuấn: Trưởng ban