Nâng tầm thành phố, gắn kết phát triển

Thứ sáu, 16/06/2017 - 538 lượt xem
https://www.youtube.com/watch?v=Tpx4pO93Xvk&t=48s