Họp Bàn Kế Hoạch Triển Khai Dự Án Khu Dân Cư Đường Thống Nhất

Thứ sáu, 02/03/2018 - 956 lượt xem

Ngày 10/12/2015 tại hội trường UBNN TP.Sông Công cùng Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Thiên Lộc Họp bàn kế hoạch triển khai dự án khu dân cư Đường thống nhất Phường Thắng Lợi TP.Sông Công Tỉnh Thái Nguyên với quyết tâm cao thực hiện quyết liệt từ tháng 12/2015 do đồng chí Lê Văn Khôi Chủ tịch UBNN TP.Sông Công chủ trì.


Họp bàn kế hoạch triển khai dự án khu dân cư Đường thống nhất Phường Thắng Lợi TP.Sông Công Tỉnh Thái Nguyên

Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm làm phó Chủ tịch UBNN Thành phố cùng các phòng: Tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, tài chính kế hoạch, trung tâm phát triển quỹ đất của thành phố, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Lộc. Buổi họp kết thúc thành công tốt đẹp với quyết tâm thực hiện dự án khu dân cư đường thống nhất.