Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc Vũ Văn Trường vinh danh trong Chương Trình Nhà Quản Lí Tài Năng Việt Nam 2017.

Thứ hai, 04/12/2017 - 546 lượt xem

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc Vũ Văn Trường vinh danh trong Chương Trình Nhà Quản Lí Tài Năng Việt Nam 2017.