Thư viện video
Thành phố Sông Công từng bước xây dựng và phát triển đô thị - Truyền hình Thái Nguyên ngày 11/9/2020
12/09/2020 - 10:20 AM - 639 lượt xem
Phóng sự : Thành phố Sông Công từng bước xây dựng và phát triển đô thị.
Chuyên mục Quản lý đô thị - Truyền hình Thái Nguyên ngày 11/9/2020
Danh mục thư viện
Fanpage facebook
1 TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Hạn nộp hs: 31/12/2020 377 lượt xem
2 TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT - DỰ ÁN
Hạn nộp hs: 31/12/2020 0 lượt xem
3 TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT - DỰ ÁN
Hạn nộp hs: 31/12/2020 354 lượt xem
4 TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN SỰ
Hạn nộp hs: 31/12/2020 371 lượt xem
5 TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP
Hạn nộp hs: 31/12/2020 317 lượt xem
.