Thư viện video
Thành phố Sông Công từng bước xây dựng và phát triển đô thị - Truyền hình Thái Nguyên ngày 11/9/2020
12/09/2020 - 10:20 AM - 1.671 lượt xem
Phóng sự : Thành phố Sông Công từng bước xây dựng và phát triển đô thị.
Chuyên mục Quản lý đô thị - Truyền hình Thái Nguyên ngày 11/9/2020
Danh mục thư viện
Fanpage facebook
1 LÁI XE GIÁM ĐỐC
Hạn nộp hs: 15/08/2022 330 lượt xem
2 Kỹ Sư Cấp Thoát Nước
Hạn nộp hs: 30/09/2022 1.337 lượt xem
3 TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ ĐỐI NGOẠI
Hạn nộp hs: 30/09/2022 915 lượt xem
4 TUYỂN DỤNG KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH
Hạn nộp hs: 30/09/2022 318 lượt xem
5 TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP
Hạn nộp hs: 30/09/2022 1.292 lượt xem
.