Thư viện video
Thành phố Sông Công từng bước xây dựng và phát triển đô thị - Truyền hình Thái Nguyên ngày 11/9/2020
12/09/2020 - 10:20 AM - 165 lượt xem
Phóng sự : Thành phố Sông Công từng bước xây dựng và phát triển đô thị.
Chuyên mục Quản lý đô thị - Truyền hình Thái Nguyên ngày 11/9/2020
Danh mục thư viện
Fanpage facebook
1 HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG CÔNG TY TỪ NĂM 2021
Hạn nộp hs: 07/10/2021 0 lượt xem
2 TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP
Hạn nộp hs: 30/11/2020 98 lượt xem
3 TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (LĨNH VỰC KINH DOANH)
Hạn nộp hs: 30/10/2020 125 lượt xem
4 TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT DỰ ÁN
Hạn nộp hs: 29/08/2020 273 lượt xem
5 TUYỂN DỤNG KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH
Hạn nộp hs: 29/08/2020 191 lượt xem
.