Lễ khởi công trạm xử lý nước thải

https://www.youtube.com/watch?v=WHK16vMuULQ